Useful statistics
Top Killers
Best Guilds
PowerGamers
Most Online

Ranking for Axe.

Rank Name Vocation Level
1 Murvel Elite Knight 96
2 Zavisha Elite Knight 91
3 Wojtekpuniszer Elite Knight 90
4 Capitan Kox Elite Knight 90
5 Gioz Elite Knight 86
6 Tvin Elite Knight 85
7 Pachnacy Skunks Elite Knight 85
8 Arks Elite Knight 84
9 Melias Elite Knight 82
10 Error Knight 82
11 Andylou Elite Knight 82
12 Sein Elite Knight 82
13 Roman Ots Elite Knight 81
14 Lysy Turiel Elite Knight 80
15 Nimfa Elite Knight 79
16 Tytania Elite Knight 79
17 Dojebany Ek Elite Knight 78
18 Rosomak Knight 78
19 Enqq Elite Knight 78
20 Warmaniac Elite Knight 77
21 Alojzy Elite Knight 77
22 Haber Elite Knight 77
23 The Economist Elite Knight 77
24 Zaruchaniec Elite Knight 76
25 Topor Smierci Knight 76
26 Mazik Forever Knight 75
27 Warriors Knight 75
28 Tekila Elite Knight 75
29 Husain Bolt Elite Knight 74
30 Mlynarz Knight 73
31 Obszczyplot Elite Knight 73
32 Kozakiewicz Knight 73
33 Imargam Elite Knight 72
34 Waka Inquisitor Elite Knight 72
35 Mdma Molly Knight 72
36 Akuz Knight 72
37 Swampert Elite Knight 71
38 Fatamorgana Trk Knight 71
39 Brodawka Elite Knight 70
40 Bronk Elite Knight 70
41 Eczeq Elite Knight 69
42 Samotny Ronin Knight 68
43 Spozniony Knight 68
44 Soprezz Knight 68
45 Bloker Elite Knight 68
46 Vincent Capone Knight 67
47 Knight Knight 67
48 Shadof Knight 67
49 Cobs Elite Knight 67
50 Torebka Elite Knight 66